lookaside.fbsbx.com/file/Go Pro in VNese.pdf

Hội An in my soul

Tường rêu, vòm lá xanh,... Mũ phớt, đôi má hồng,... Những ngôi nhà cổ là nét đặc trưng ở Hội An. Đây là ngôi nhà cổ Tấn Ký, đã trên 200 năm tuổi, qua 7 thế hệ con cháu cùng sống và được xem là ngôi nhà cổ đẹp nhất Hội An Chiếc cầu này được... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑